W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Wojewódzki Inspektorat
Weterynarii w Gdańsku


ul. Na Stoku 50
80-958 Gdańsk

Tel.: (+48) 58 302-32-52
Fax: (+48) 58 302-39-62
E-mail: biuro@gdansk.wiw.gov.pl

Serwis www: gdansk.wiw.gov.pl
ePUAP: /WIWET/SkrytkaESP/

NIP: 5830004509
Regon: 000092893

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku z przeznaczeniem na prowadzenie lecznicy dla zwierząt

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu ofert
na wynajem lokalu użytkowego
znajdującego się w trwałym zarządzie

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku
z przeznaczeniem na prowadzenie lecznicy dla zwierząt

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza Konkurs ofertowy na wynajem lokalu użytkowego w celu prowadzenia lecznicy dla zwierząt.

Przedmiotem konkursu jest najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 313,0 m2 mieszczącego się w budynku znajdującego się w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku, przy ul. Kartuskiej 249, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności – lecznicy dla zwierząt.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia   7 grudnia 2018 r. do godz. 10:00.
Miejsce składania ofert: Sekretariat Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk.

Warunki Konkursu ofert określone zostały w „Regulaminie konkursu ofert”, a pozostałe informacje zawarte w załącznikach do regulaminu. Regulamin wraz z załącznikami udostępniony jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku pod adresem: www.gdansk.wiw.gov.pl.

Każdy z podmiotów przystępujących do Konkursu ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu konkursu oraz klauzuli informacyjnej.

Przystępujący do konkursu zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
  1. Zał. Nr 1 – formularz ofertowy,
  2. Zał. Nr 2 – oświadczenie,
  3. oświadczenie/zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu zawodowym,
  4. kopię zaświadczenia o prawie do wykonywania zawodu,
  5. kopię dyplomu potwierdzającego posiadane specjalizacje z zakresu medycyny weterynaryjnej
  6. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z KRS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w wypadku prowadzenia przez oferenta działalności gospodarczej; 
  7. oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa   udzielonego w formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy;
  8. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki - w przypadku Oferenta będącego spółką cywilną.
Oferty niespełniające wymogów konkursu określonych w regulaminie będą odrzucone

Otwarcie ofert przez Komisję Konkursową odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk w dniu  7 grudnia 2018 r. r. o godz.10:30.

Lokal użytkowy, którego konkurs dotyczy można oglądać w godzinach pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.Dokumenty do pobrania:

Załączniki

oświadczenie pdf, 202 kB

Powiadom znajomego