Rejestracja wielbłądowatych10.01.2023

Rejestracja wielbłądowatych

10.01.2023

Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z dnia 4 listopada 2022r, weszła w życie z dniem 6 stycznia 2023 roku.

W przypadku zwierząt z gatunku „wielbłądowate” (alpaka) dokonywanie wszelkich zgłoszeń będzie możliwe jedynie w formie elektronicznej poprzez aplikację IRZplus, która zostanie uruchomiona od dnia 09.01.2023 r.

 

W celu uzyskania dostępu do w/w aplikacji należy zgłosić się do najbliższego biura powiatowego w celu złożenia  odpowiedniego Wniosku o dostęp do systemu (nie dotyczy użytkowników, którzy obecnie korzystają z portalu IRZplus, którzy zostaną automatycznie przekierowani do nowej aplikacji).
 

Jeżeli nie posiadają Państwo nadanego numeru producenta, należy:
  1. uzyskać w ARiMR numer identyfikacyjny producenta zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (złożyć w BP ARiMR odpowiedni Wniosek – wzory dokumentów dostępne są pod linkiem https://www.gov.pl/web/arimr/wniosek-o-wpis-do-ewidencji-producentow2
  2. złożyć wniosek o nadanie numeru siedzibie stada, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (forma papierowa druku zostanie udostępniona od dnia wejścia w życie w/w ustawy na stronie ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat)
  3. oznakować posiadane zwierzęta i zgłosić je do komputerowej bazy danych w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Aby oznakować zwierzęta należy złożyć do kierownika BP Wniosek o przydzielenie puli numerów identyfikacyjnych.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Wniosku, otrzymają Państwo z Biura Powiatowego: Odpowiedź na wniosek o przydzielenie puli numerów identyfikacyjnych. Natomiast w przypadku negatywnego rozparzenia Decyzję o odmowie przydzielenia puli numerów identyfikacyjnych.

 
Po otrzymaniu dokumentu Odpowiedź na wniosek o przydzielenie puli numerów identyfikacyjnych wybierają Państwo z listy prowadzonej przez ARiMR dostawcę, który ma wyprodukować i dostarczyć wskazany rodzaj środka identyfikacji.

Następnie wysyłacie Państwo do dostawcy zamówienie na rodzaj i ilość środka identyfikacji (np. 2 zwykłe kolczyki, 1 zwykły kolczyk i 1 kolczyk elektroniczny ) wraz z otrzymaną z Biura Powiatowego Odpowiedzią na Wniosek.

Można wyrazić  zgodę na udzielenie dostawcy/dostawcom wpisanym na Listę dostawców prowadzoną przez ARiMR dostępu do pobierania elektronicznych danych z Odpowiedzi na: Wniosek o przydzielenie puli numerów identyfikacyjnych.

Takiej zgody można udzielić za pośrednictwem aplikacji IRZplus.

Jeśli udzielona została  zgoda na pobieranie elektronicznych danych z Odpowiedzi na: Wniosek o przydzielenie puli numerów identyfikacyjnych to wystarczającym będzie wysłanie do tego dostawcy (w sposób określony przez danego dostawcę) zamówienia z numerem dokumentu i kodem zabezpieczającym, a w przypadku puli numerów dodatkowo wskazując rodzaj i ilość środka identyfikacji (dla gatunku wielbłądowate są to: 2 zwykłe kolczyki lub wszczepiany transponder).


Oznakowanie zwierząt z gatunku wielbłądowate, w tym zamówienie środków identyfikacji będzie możliwe dopiero gdy na Liście dostawców prowadzonej przez ARiMR pojawi się dostawca, który w przedmiocie dostawy będzie miał wskazany dany gatunek i środek identyfikacji.

Aktualna lista dostawców wraz z cennikami jest wywieszona w każdym Biurze Powiatowym ARiMR oraz jest zamieszczona na stronie internetowej Agencji (https://www.gov.pl/web/arimr).

Po zarejestrowaniu siedziby stada i zgłoszeniu posiadanych zwierząt należy pamiętać o dokonywaniu pozostałych zgłoszeń takich jak urodzenia/ przemieszczenia/ padnięcia/ zabicia i uboju w siedzibie stada tylko za pośrednictwem aplikacji IRZplus.

Prosimy o śledzenie bieżących informacji i komunikatów na temat systemu o identyfikacji i rejestracji zwierząt na stronie internetowej ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr.

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Oberda (10 stycznia 2023)
Opublikował: Wojciech Zalewski (20 marca 2023, 11:47:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 77