Zgłaszanie podmiotów prowadzących obrót produktami leczniczymi weterynaryjnymi bez recepty

Zgodnie z art. 71 ust. 1a ustawy Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r., Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) poza zakładami leczniczymi dla zwierząt przedsiębiorcy mogą prowadzić obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza (OTC) po dokonaniu zgłoszenia wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii na 7 dni przed rozpoczęciem działalności.

Dokument zgłoszeniowy należy wypełnić i przesłać do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii właściwego terytorialnie dla miejsca prowadzenia działalności.

Do dokumentu zgłoszeniowego należy dołączyć kopię wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z KRS.

Dokument wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia, będzie uznany za dowód zgłoszenia i będzie uprawniał do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych wydawanych bez przepisu lekarza weterynarii w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych.

Zgłoszenia można dokonać przy użyciu poniższego formularza:
wzór (257kB) pdf


Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności aktualizacji danych przedsiębiorców prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii w rozumieniu przepisów art. 71 ust. 1 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

Jeśli dane podmiotu (nazwa, NIP, Regon) różnią się od informacji znajdujących się w potwierdzonym z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii zgłoszeniu przedsiębiorca przestaje być uprawniony do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych OTC w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych.

treść rozporządzenia z 3 kwietnia 2008r. poz. 396 (143kB) pdf

treść rozporządzenia zmieniającego z 8 grudnia 2010r. poz. 1633 (519kB) pdf

treść rozporządzenia zmieniającego z 1 sierpnia 2013r. poz. 1043 (180kB) pdf

treść rozporządzenia zmieniającego z 20 października 2014r. poz. 1560 (310kB) pdf

treść rozporządzenia zmieniającego z 25 kwietnia 2016r. poz. 653 (759kB) pdf

treść rozporządzenia zmieniającego z dnia 23 sierpnia 2018r. poz. 1736 (248kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Iwona Wasilewska (5 marca 2015)
Opublikował: Wojciech Zalewski (5 marca 2015, 13:40:28)

Ostatnia zmiana: Wojciech Zalewski (5 stycznia 2019, 14:09:39)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1841