zamówienie na:

Dostawa pojemników do utylizacji odpadów dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIW-a-z.272.8.2020
wartość:
termin składania ofert: 25 czerwca 2020  09:00
wynik postępowania: PPUH ENTEMED, Sułkowice, ul. Wspólna 66, 34-120 Andrychów