zamówienie na:

Dostawa testów Elisa do diagnostyki chorób weterynaryjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – 4 części

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIW-a-z.272.13.2019
wartość:
termin składania ofert: 20 września 2019  09:00
wynik postępowania: Część I - Dostawa testów Elisa do diagnostyki chorób ryb: Argenta Sp. z o.o. Sp. k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań; Część II - Dostawa testów Elisa do oznaczania substancji anabolicznych: ,,FABIMEX'' Więcek Sp. j., ul. Cedrowa 16, 04-565 Warszawa; Część III - Dostawa testów Elisa do diagnostyki chorób weterynaryjnych: PPH ESKULAP M. Furyk, J. Matłosz S.J., ul. Elsnera 6, 44-105 Gliwice; Część IV - Dostawa testów Elisa do diagnostyki choroby Aujeszkyego: Biuro Handlowo Techniczne, ,,ANIMAL TRADE'', ul. Wyczółki 75, 02-820 Warszawa;