Grypa ptaków, sytuacja epizootyczna- aktualizacja (stan na dzień 16 marca 2021 roku)17.03.2021

Grypa ptaków, sytuacja epizootyczna- aktualizacja (stan na dzień 16 marca 2021 roku)

17.03.2021

Grypa ptaków u ptaków dzikich – aktualna sytuacja epizootyczna w woj. pomorskim na podstawie monitorowania u padłych ptaków (stan na dzień 16 marca 2021 roku).

Próbki są kierowane do badań w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach, które jest laboratorium referencyjnym w Polsce.
W 2021r. do dnia 16.03.2021r. na terenie woj. pomorskiego potwierdzono łącznie 19 przypadków grypy ptaków H5N8 u ptaków dzikich. Poniżej zamieszczono wykaz badań w prowadzonym monitoringu.

Rejon Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej:
 1. Pięć łabędzi niemych znalezionych w Jastarni, powiat pucki. Wynik ujemny z 09 lutego 2021 r.
 2. Trzy łabędzie nieme znalezione na plaży w Swarzewie, powiat pucki. Wynik dodatni z 12 lutego 2021 r.
 3. Trzy łabędzie znalezione na plaży w Chałupach, powiat pucki. Wynik ujemny z 12 lutego 2021 r.
 4. Jeden łabędź znaleziony na działce rolnej w Pucku – Rozgard. Wynik dodatni z 19 lutego 2021 r.
 5. Jeden łabędź znaleziony we Władysławowie. Wynik dodatni z 19 lutego 2021 r.
 6. Dziesięć łabędzi niemych znalezionych Gdańsku – Przegalina śluza południowa. Wynik dodatni z 19 lutego 2021 r. 
 7. Jeden łabędź znaleziony w Osłoninie – rezerwat „Beka” - Wynik dodatni z dnia 26 lutego 2021 r.
 8. Jeden łabędź znaleziony w porcie w Pucku - Wynik dodatni z dnia 26 lutego 2021 r.
 9. Jeden łabędź znaleziony we Władysławowie - Wynik ujemny z dnia 26 lutego 2021 r.
 10. Jeden łabędź znaleziony w Jastarni - Wynik ujemny z dnia 26 lutego 2021 r.
 11. Jeden łabędź znaleziony w porcie jachtowym/molo/ w Sopocie - Wynik dodatni z dnia 26 lutego 2021 r.
 12. Jeden kormoran znaleziony w porcie jachtowym/molo/w Sopocie - Wynik dodatni z dnia 26 lutego 2021 r.
 13. Jedna łyska  znaleziona na plaży w Gdyni Śródmieściu - Wynik dodatni z dnia 26 lutego 2021 r.) 
 14. Trzy łabędzie znalezione na plaży w Gdyni Śródmieściu - Wynik ujemny z dnia 26 lutego 2021 r.
 15. Jeden łabędź znaleziony na plaży w Gdyni Redłowo - Wynik dodatni z dnia 26 lutego 2021 r. 
 16. Jeden łabędź znaleziony na plaży w Gdyni Redłowo - Wynik ujemny z dnia 26 lutego 2021 r. 
 17. Jeden kormoran znaleziony na plaży w Gdyni Oksywie -  Wynik ujemny z dnia 26 lutego 2021 r. 
 18. Pięć łabędzi znalezionych w Gdańsku ul. Przegalińska – Wynik dodatni z dnia 03 marca 2021 r.
 19. Osiem łabędzi znalezionych w śluzie północnej w Gdańsku Przegalinie – Wynik dodatni z dnia 03 marca 2021 r.
 20. Dwa łabędzie w śluzie północnej w Gdańsku Przegalinie – Wynik ujemny z dnia 03 marca 2021 r.
 21. Jedna łyska i jeden kormoran znalezione na plaży w Sopocie – Wynik ujemny z dnia 03 marca 2021 r.
 22. Jedna kaczka lodówka znaleziona w Sopocie (port jachtowy) – Wynik ujemny z dnia 06 marca 2021 r.
 23. Jeden łabędź znaleziony na plaży w Sopocie – Wynik ujemny z dnia 06 marca 2021 r.
 24. Pięć łabędzi znalezionych w Gdańsku Przegalinie – Wynik ujemny z dnia 10 marca 2021 r.
 25. Jedna mewa znaleziona w Gdyni – Wynik ujemny z dnia 10 marca 2021 r.
 26. Jeden łabędź znaleziony w Gdyni – Wynik ujemny z dnia 10 marca 2021 r.
 27. Jeden jastrząb znaleziony w Gdyni – Wynik ujemny z dnia 10 marca 2021 r.
 28. Jeden łabędź znaleziony w Stegnie – Wynik dodatni z dnia 10 marca 2021 r.
 29. Jeden łabędź, jeden kormoran znalezione w Mikoszewie – Wynik ujemny z dnia 10 marca 2021 r.
 30. Jeden łabędź, jeden kormoran znalezione w Mikoszewie – Wynik ujemny z dnia 10 marca 2021 r.
 31. Jeden łabędź znaleziony w Jastarni – Wynik dodatni z dnia 10 marca 2021 r.
 32. Jedna łyska znaleziona na plaży w Sopocie – Wynik ujemny z dnia 12 marca 2021 r.
 33. Pięć łabędzi niemych znalezionych w Gdańsku (ul. Przegalińska) – Wynik dodatni z dnia 16 marca 2021 r.

       Władze samorządowe organizują oczyszczanie brzegu zatoki i zbieranie padłych ptaków. Martwe ptaki są kierowane do utylizacji w uprawnionych podmiotach pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii. Ze znalezionych ptaków padłych są pobierane próbki do badań jeżeli stanowią właściwy materiał do badania. Bardzo duża ilość znalezionych zwłok ptaków to pozostałości często nie nadające się jako materiał do badań laboratoryjnych a znajdowane gatunki to głównie łabędzie.

Do dnia 16 marca 2021 r. z pobrzeża Zatoki Puckiej służby zgłosiły podjęcie padłych ptaków w następujących liczbach:
 • z terenu gminy Władysławowo  367 szt.
 • z terenu gminy Puck   165 szt.
 • z terenu gminy Kosakowo 43 szt.
 • z terenu gminy Jastarnia 200 szt. (w tym Kuźnica 35 szt.)
 • z terenu miasta Hel  50 szt.
Łącznie: 825 szt.

Z pobrzeża Zatoki Gdańskiej zebranych zostało:
 • Miasto Gdynia: 55 szt.
 • Miasto Sopot: 52 szt.
 • Miasto Gdańsk: 70 szt.
Powiat słupski:
 • trzy kormorany znalezione w Ustce – Wynik ujemny z dnia 12 marca 2021 r.

Powiat wejherowski (park miejski w Wejherowie) - przeprowadzono następujące badania monitoringowe:
 1. Kaczka – wynik ujemny z 03 lutego 2021 r.
 2. Trzy łabędzie czarne - wynik dodatni z 10 lutego 2021 r.
 3. Jeden puszczyk – wynik ujemny z dnia 10 lutego 2021 r.
 4. Cztery łabędzie czarne - wynik dodatni z 16 lutego 2021 r.
 5. Dwa łabędzie czarne - wynik dodatni z 19 lutego 2021 r.
 6. Dwa pelikany różowe – wynik ujemny z dnia 23 lutego 2021r.
 7. Jeden pelikan różowy – wynik ujemny z dnia 16 marca 2021 r.

Powiat kartuski:
 1. Padły łabędź niemy okolice jeziora Raduńskiego - wynik ujemny z dnia 23 lutego 2021r.

Powiat lęborski:
 1. Padły kormoran okolice Łeby – wynik ujemny z dnia 26 lutego 2021r.
 2. Padły łabędź okolice Łeby – wynik ujemny z dnia 19 lutego 2021r.
 3. Padły kormoran okolice Łeby – wynik ujemny z dnia 03 marca 2021 r.

Powiat malborski:
 1. Dwadzieścia łabędzi niemych (śluza Szonowo na rzece Nogat) – do badań przekazano siedem łabędzi, wynik dodatni u trzech z dnia 10 marca 2021 r.
 2. Jeden łabędź niemy (Laski, gm. Nowy Staw) – wynik ujemny z 16 marca 2021 r.

W powiecie bytowskim – okolice miejscowości Otnoga - pobrano wymazy od łabędzia – wynik ujemny z dnia 03 marca 2021 r.

       W związku z wystąpieniem HPAI u drobiu oraz określeniem obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wokół ogniska choroby, a także uwzględniając sytuację epizootyczną wśród ptaków dzikich, Wojewoda Pomorski wydał rozporządzenie z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego (Dz.U. Woj. Pom. 2021 r., poz. 985). Mając na uwadze cel spójności i czytelności wprowadzonych  zakazów i nakazów na poszczególnych obszarach zasadnym było ujednolicenie i wydanie jednego rozporządzenia określającego obszary zapowietrzone i zagrożone oraz jakie restrykcje obowiązują na tych obszarach.

Treść rozporządzenia:
https://uwgdansk.bip.gov.pl/2021-rozp/rozporzadzenie-wojewody-pomorskiego-z-dnia-12-marca-2021-r.html

Występowanie grypy ptaków u drobiu (trzy ogniska w 2021 r.):

Powiat słupski:
 1. Ognisko choroby grypy ptaków (HPAI) u drobiu hodowlanego stwierdzone w dniu 25 stycznia 2021r. w miejscowości Kwakowo zostało zlikwidowane, a obostrzenia związane z tym ogniskiem zostały uchylone 16 marca 2021r.

Powiat wejherowski
 1. Ognisko choroby grypy ptaków (HPAI) stwierdzone w dniu 26 stycznia 2021r. w  gospodarstwie przyzagrodowym w miejscowości Warzno zostało zlikwidowane, a obostrzenia związane z tym ogniskiem zostały uchylone 26 lutego 2021r.
Ognisko choroby nie było powiązane w występowaniem grypy ptaków u łabędzi z Parku Miejskiego w Wejherowie.

Powiat kartuski
 1. Ognisko choroby grypy ptaków (HPAI) stwierdzone w dniu 06 marca 2021 r. w gospodarstwie przyzagrodowym w miejscowości Stążki (część wsi Głusino), powiat kartuski. Obowiązuje Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego (Dz.U. Woj. Pom. 2021 r., poz. 985).

metryczka


Wytworzył: Łukasz Wolny (17 marca 2021)
Opublikował: Wojciech Zalewski (17 marca 2021, 12:00:00)

Ostatnia zmiana: Wojciech Zalewski (17 marca 2021, 12:07:35)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 109