Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków (HPAI)10.02.2021

Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków (HPAI)

10.02.2021

    W związku z aktualną sytuacją w kraju i województwie pomorskim oraz rosnącą liczbą ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje o przestrzeganie nakazów i zakazów zawartych :
 1. w Rozporządzeniu Wojewody Pomorskiego  z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów słupskiego, M. Słupsk i bytowskiego.
 2. w Rozporządzeniu Wojewody Pomorskiego z dnia 02 lutego 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów kartuskiego, wejherowskiego, Miasta Gdynia oraz Miasta Gdańsk
W rozporządzeniach zostały wyznaczone obszary objęte restrykcjami związane są z dwoma ogniskami wysoce zjadliwej grypy ptaków w województwie pomorskim. Ognisko numer 1/2021 stwierdzono w miejscowości Kwakowo, gmina Kobylnica, powiat słupski, a ognisko numer 2/2021 w miejscowości Warzno, gmina Szemud, powiat wejherowski.

Inspekcja Weterynaryjna wdrożyła wszystkie procedury zwalczania choroby przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków.

Wokół ognisk choroby zostały wyznaczone strefy zapowietrzona (3km) i zagrożona (7km) o promieniu 10 km od ogniska choroby opisane w rozporządzeniach Wojewody Pomorskiego.

Należy pamiętać o niezwłocznym zgłaszaniu do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się:
 • izolowanie drobiu w gospodarstwach aby uniemożliwić kontakt z dzikimi ptakami
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące. Stosowanie środków dezynfekcyjnych i wyłożenie mat dezynfekcyjnych; 
 • prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących; 
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających.
Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się:
 1. wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach;
 2. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 3. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 4. wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;
 5. przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 6. transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 7. targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych

Na obszarze zagrożonymnakazuje się:
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące. Stosowanie środków dezynfekcyjnych i wyłożenie mat dezynfekcyjnych;
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających.

 Na obszarze zagrożonym, zakazuje się:
 1. wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, a także ich zwłok i jaj, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 2. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 3. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 4. wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.
Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) w zależności od zjadliwości wirusa i gatunku ptaków przebiega głównie z objawami:
 • depresji,
 • gwałtownym spadkiem nieśności, 
 • pojawić się mogą miękkie skorupy jaj, 
 • objawy nerwowe, 
 • objawy ze strony układu oddechowego obrzęk i zasinienie grzebienia oraz dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie i duszność, 
 • objawy ze strony układu pokarmowego tj. biegunka.
 • choroba przebiega w bardzo wysoką śmiertelnością sięgającą  100% a padnięcia mogą być nagłe, bez widocznych objawów.
Wszyscy hodowcy, u których wystąpiło ognisko grypy ptaków, spełniający wymagania weterynaryjne, otrzymają należne im odszkodowanie za straty poniesione w związku z działaniami Inspekcji Weterynaryjnej.

W pozostałej części województwa pomorskiego obowiązują zasady  bioasekuracji gospodarstw utrzymujących drób  określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2017, poz. 722).

W szczególności należy:
 1. Przetrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami oraz uniemożliwiający dostęp do zbiorników wodnych, w okolicy których bytuja ptaki dzikie;
 2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

metryczka


Wytworzył: Mciej Dragun (10 lutego 2021)
Opublikował: Wojciech Zalewski (10 lutego 2021, 20:35:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 99