Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2018

stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie
termin składania dokumentów: 17 października 2018  23:59Ogłoszenie o naborze NR 35225 z dnia 03.10.2018 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie

WYMIAR ETATU: 1/1
STANOWISKA: 1
DODATKOWE: Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami, Zastępstwo

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
inspektor weterynaryjny
do spraw: bezpieczeństwa żywności
w dziale bezpieczeństwa żywności


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
TCZEW

ADRES URZĘDU:
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W TCZEWIE 
UL. 30 STYCZNIA 29
83-110 TCZEWWARUNKI PRACY
Praca w siedzibie i poza siedzibą Inspektoratu. Wyjazdy służbowe na terenie powiatu tczewskiego. Udział w szkoleniach i konferencjach. 
Wejście do budynku po pięciu stopniach- brak windy. Łazienki nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ
 - nadzór nad gospodarstwami rolnymi produkującymi mleko surowe do skupu i przetwórstwa
 - monitoring środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w celu wykrycia substancji niedozwolonych u zwierząt lub w żywności
 - pobieranie próbek środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego do badań laboratoryjnych
 - kontrola nad eksportem, importem oraz handlem produktami pochodzenia zwierzęcego
 - kontrola badania zwierząt w rzeźni oraz dobrostan zwierząt w rzeźni
 - sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzenia kontroli,
 - prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawowanymi nadzorami
 - współdziałanie w obsłudze systemu RASFF na terenie powiatu tczewskiego, w zakresie podmiotów nadzorowanych
 - kontrola nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych podmiotów wytwarzających , przechowujących, wprowadzających do obrotu i transportujących żywności pochodzenia zwierzęcego oraz jakością zdrowotną mięsa i produktów mięsnych
 - kontrola przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt
 - przeprowadzenie postępowania mandatowego
 - nadzór nad ubojem na użytek własny

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 - Wykształcenie: wyższe weterynaryjne, zootechniczne, biologia, ochrona środowiska, technologia żywności i inne pokrewne
 - prawo jazdy kat. b
 - prawo wykonywania zawodu w przypadku kandydatów z wykształceniem wyższym weterynaryjnym
 - znajomość przepisów prawa dotyczących IW ( w tym KPA)
 - Mile widziane doświadczenie w zakresie prac związanych z weterynarią
 - Posiadanie obywatelstwa polskiego
 - Korzystanie z pełni praw publicznych
 - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 - Życiorys/CV i list motywacyjny
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 - kopia prawa jazdy kat. B
 - kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu (w przypadku lekarzy weterynarii)
 - Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 - Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 - Dokumenty należy złożyć do: 17.10.2018
 - Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 - Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie 
ul. 30 Stycznia 29, 
83-110 Tczew

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 - Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie 30 Stycznia 29 83-110 Tczew 58 531-15-53 piwtcze@gdansk.wiw.gov.pl
 - Kontakt do inspektora ochrony danych: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku email: iod@gdansk.wiw.gov.pl , tel (58) 300-39-61, adres: Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk
 - Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 - Informacje o odbiorcach danych: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku, Szef Służby Cywilnej
 - Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 - Uprawnienia:
- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 - Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 - Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 
Ofert osób nie zakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.


WZORY OŚWIADCZEŃ:
 - Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej 


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (3 października 2018)
Opublikował: Kamil Jankowski (3 października 2018, 07:45:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 239

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij