Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2018

stanowisko:

Inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności ds. bezpieczeństwa żywności

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starogardzie Gdańskim
termin składania dokumentów: 12 października 2018  23:59Ogłoszenie o naborze NR 34778 z dnia 26.09.2018 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starogardzie Gdańskim

WYMIAR ETATU: 1/1
STANOWISKA: 1
DODATKOWE: Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami, Zastępstwo

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:
inspektor weterynaryjny
do spraw: bezpieczeństwa żywności
ds. bezpieczeństwa żywności


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
STAROGARD GDAŃSKI

ADRES URZĘDU:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starogardzie Gd. 
ul. Tczewska 25, 
83-200 Starogard Gd. WARUNKI PRACY
Praca biurowa, przy monitorze komputera. Bezpośredni kontakt z klientem. Reprezentowanie urzędu w siedzibie i poza siedzibą urzędu. Wyjazdy służbowe, udział w szkoleniach i konferencjach.
Pomieszczenia biurowe znajdują się na piętrze- brak windy. Łazienki nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ
 - Kontrola nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych podmiotów wytwarzających, przechowujących, wprowadzających do obrotu i transportujących żywność pochodzenia zwierzęcego oraz jakością zdrowotną mięsa i produktów mięsnych,
 - Nadzór nad gospodarstwami rolnymi produkującymi mleko surowe do skupu i przetwórstwa,
 - Kontrola i realizacja Krajowego Programu badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt, w aspekcie oceny spełnienia wymogów (prowadzenie dokumentacji i pobieranie prób),
 - Kontrola realizacji badań właścicielskich w podmiotach nadzorowanych,
 - Prowadzenie postępowania mandatowego i przygotowywanie wniosków do sądu w stosunku do osób winnych naruszeń przepisów weterynaryjnych i sanitarnych,
 - Przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań i raportów w ramach działalności zespołu ds. bezpieczeństwa żywności,
 - Organizacja szkoleń, bieżąca pomoc dla podmiotów zamierzających prowadzić lub prowadzących działalność podlegająca nadzorowi IW,
 - Wykonywanie innych czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej wynikającej z przepisów krajowego prawa weterynaryjnego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 - Wykształcenie: wyższe weterynaryjne, lub pokrewne np. zootechniczne
 prawo wykonywania zawodu w przypadku lekarza weterynarii
 - znajomość KPA oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego
 - obsługa komputera
 - prawo jazdy kat. B
 - Posiadanie obywatelstwa polskiego
 - Korzystanie z pełni praw publicznych
 - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
 - Umiejętność samodzielnego organizowania i planowania pracy, komunikatywność, zdolność oceny zagrożenia
 - Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 - Życiorys/CV i list motywacyjny
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 - ksero prawa wykonywania zawodu
 ksero prawo jazdy
 Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 - Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 - Dokumenty należy złożyć do: 12.10.2018
 - Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 - Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starogardzie Gd. 
ul. Tczewska 25, 
83-200 Starogard Gd. 
tel. 58 56 230-77

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 - Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy lekarz Weterynarii w Starogardzie Gdańskim, ul. Tczewska 25, 83-200 Starogard Gd., tel 58-56-230-77
 - Kontakt do inspektora ochrony danych: po przez e-mail: iod@gdansk.wiw.gov.pl, tel. 58-300-39-61, listownie na adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk
 Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 Informacje o odbiorcach danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 - Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 - Uprawnienia:
- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 - Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 - Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

INNE INFORMACJE:
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje: 602-371-664Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (26 września 2018)
Opublikował: Kamil Jankowski (26 września 2018, 09:00:12)

Ostatnia zmiana: Kamil Jankowski (26 września 2018, 09:02:36)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 227

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij