Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszczu Gdańskim poszukuje kandydatów do realizacji zadań w ramach umowy wyznaczenia

OGŁOSZENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszczu Gdańskim
poszukuje kandydatów
do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy wyznaczenia:
 

Rodzaj czynności:

a)   sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem i przechowywaniem mięsa, produktów rybołówstwa, produktów mleczarskich

b)  pobierania próbek do badań


w
nadzorowanych zakładach przetwórstwa mięsnego i chłodniach składowych przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszczu Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański
woj. pomorskie


 
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe weterynaryjne
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • zdolności organizacyjne
 • komunikatywność
 • obowiązkowość
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i Excel
 • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych
 • znajomość systemów GHP, GMP i HACCP

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • życiorys i list motywacyjny
 • zaświadczenie o ukończonej trzy miesięcznej praktyce w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii- w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa.
 • miesięczną praktykę w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie przetwórstwa mleka, wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii — w przypadku nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich;
 • miesięczną praktykę w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie przetwórstwa produktów rybołówstwa lub produktów akwakultury, ślimaków i żab, wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii — w przypadku nadzoru nad wyładowaniem ze statków rybackich i statków przetwórni produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów oraz produktów akwakultury, ślimaków i żab;
 • miesięczną praktykę w powiatowym inspektoracie weterynarii, wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii — w przypadku pobierania próbek do badań
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie
 • aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno - epidemiologicznych
 • aktualne badania okulistyczne
 • zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii

Wszelkie informacje szczegółowe można uzyskać w biurze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pruszczu Gdańskim pod numerem telefonu (058) 692-07-06.

metryczka


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (10 lutego 2017)
Opublikował: Wojciech Zalewski (13 lutego 2017, 14:26:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 572