Przetargi unieważnione z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Modernizacja (przebudowa) budynku laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 249

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: 2021/BZP 00116960/01
wartość:
termin składania ofert: 9 sierpnia 2021  11:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnieni postępowania o udziale zamówienia publicznego 

zamówienie na:

Modernizacja (przebudowa) budynku laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 249

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: 2021/BZP 00095685/01
wartość:
termin składania ofert: 12 lipca 2021  11:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnieni postępowania o udziale zamówienia publicznego 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)