Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)zamówienie na:

Dostawa testów Elisa do diagnostyki chorób weterynaryjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – 2 części

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIW-a-z.272.12.2018
wartość:
termin składania ofert: 4 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: Część I - Zestawy Elisa do diagnostyki chorób zakaźnych weterynaryjnych - PPH ESKULAP S.J.M. Furyk,J. Matłosz ul.Elsnera 6, 44-105 Gliwice; Część II - Zestawy Elisa do diagnostyki choroby Aujeszkyego - Biomedica Poland Sp. z o.o., ul Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu i wyposażenia dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku z przeznaczeniem do pracowni badania w kierunku ASF – 4 części

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIW-a-z.272.9.2018
wartość:
termin składania ofert: 5 listopada 2018  10:00
wynik postępowania: Części I - Dostawa homogenizatora do przygotowywania materiału do badań w kierunku ASFv: Prospecta Sp. z o.o. ul. Barbórki 8, 04-511 Warszawa; Części II - Dostawa urządzenia do amplifikacji i detekcji materiału genetycznego: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6b, 01-531 Warszawa; Części III - Dostawa aparatu do automatycznej izolacji DNA: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6b, 01-531 Warszawa; Części IV - Dostawa aparatu do automatycznej izolacji DNA: KENDROLAB Sp. z o.o., ul. Ciesielska 18, 04-653 Warszawa 

zamówienie na:

Dostawa mebli laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku z przeznaczeniem do pracowni badania w kierunku ASF

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIW-a-z.272.10.2018
wartość:
termin składania ofert: 26 października 2018  10:00
wynik postępowania: Przetarg wygrała firma: DK TEC Sp. z o.o. Sp. k. ul. Komfortowa 1 lok. 1 02-995 Warszawa 

zamówienie na:

Dostawa zestawów Elisa i odczynników do diagnostyki chorób weterynaryjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – 7 części

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIW-a-z.272.7.2018
wartość:
termin składania ofert: 17 października 2018  10:00
wynik postępowania: Części I - Zestawy Elisa do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt: PPH ESKULAP S.J.M. Fuiyk, J. Matlosz ul. Elsnera 6,44-105 Gliwice; Części II - Zestawy Elisa i odczynniki do diagnostyki serologicznej: „CENTROWET-CEZAL" Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań; Części III - Zestawy Elisa do diagnostyki chorób ryb: „CENTROWET-CEZAL" Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań; Części IV - Zestawy Elisa do oznaczania substancji anabolicznych: FABIMEX B. i W. Więcek Sp. j. ul. Cedrowa 16. 04-565 Warszawa; Części V - Zestawy Elisa i szybkie testy parazytologiczne - nie została złożona żadna oferta. Postępowanie unieważnione; Części VI - Zestawy Elisa do diagnostyki chorób zakaźnych ptaków: PPH ESKULAP S.J.M. Furyk, J. Mattosz ul. Elsnera 6.44-105 Gliwice; Części VII -Zestawy Elisa do diagnostyki choroby Aujeszkyego - nie została złożona żadna oferta. Postępowanie unieważnione.  

zamówienie na:

Dostawa materiałów jednorazowych, końcówek specjalistycznych, materiałów zużywalnych, szkła laboratoryjnego oraz odzieży ochronnej dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – 12 części

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIW-a-z.272.8.2018
wartość:
termin składania ofert: 17 października 2018  10:00
wynik postępowania: Części I - Igły i strzykawki: BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica; Części II - Narzędzia sekcyjne: ALCHEM GRUPA Sp.zo.o. ul. Polna 21. 87-100 Toruń; Części III - Jednorazowa odzież ochronna: P. W. EURODIS Jolanta Pinet, ul. Poznańska 16-18, 89-203 Zamość k. Bydgoszczy; Części IV - Końcówki jednorazowe do pipet i akcesoria: VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5,80-175 Gdańsk; Części V - Materiały drobne do analiz i badań laboratoryjnych: HURT-CHEM Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr Bartocha, Duchnice, ul. Boczna 10,05-850 Ożarów Mazowiecki; Części VI - Materiały pomocnicze do analiz i badań laboratoryjnych: BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica; Części VII - Ezy, pałeczki, głaszczki: ALCHEM GRUPA Sp.zo.o. ul. Polna 21. 87-100 Toruń; Części VIII - Zestawy Szkło laboratoryjne: HURT-CHEM Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr Bartocha, Duchnice, ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki; Części IX - Filtry wirówkowe: ANCHEM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Międzyborska 23,04-041 Warszawa; Części X - Materiały zużywalne dodatkowe do diagnostyki chorób zakaźnych: BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica; Części XI - Filtry strzykawkowe: PERLAN Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa; Części XII - Materiały do analiz chromatograficznych: ANCHEM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa; 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku z przeznaczeniem do pracowni badania w kierunku ASF – 2 części

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIW-a-z.272.6.2018
wartość:
termin składania ofert: 8 października 2018  10:00
wynik postępowania: Części I - Dostawa wyposażenia do dekontaminacji pomieszczeń oraz odpadów z pracowni badania ASF: DONSERY - ul. Michała Spisaka 31, 02-495 Warszawa Części II - Dostawa zestawu sprzętu laboratoryjnego do badań w kierunku ASF: Eppendorf Poland Sp. Z o.o. - Al. Jerozolimskie 212, 04-486 Warszawa 

zamówienie na:

Dostawa odczynników chemicznych do analiz laboratoryjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – 3 części

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIW-a-z.272.5.2018
wartość:
termin składania ofert: 17 sierpnia 2018  10:10
wynik postępowania: Część I - Odczynniki chemiczne do diagnostyki wścieklizny i toksoplazmozy - STEREBIOS Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 lok. 319A, 02-532 Warszawa Część II - Mieszaniny standardów chemicznych - Bioanalytic Maciej Stopa, ul. Piekarnicza 5, 50-126 Gdańsk Część III - Zestaw do analizy GMO - NUSCANA bioanalityka laboratoryjna, Mrowino, ul. Poznańska 50, 60-090 Rokietnica 

zamówienie na:

Dostosowanie pomieszczeń Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku do wymogów laboratorium badającego w kierunku ASF

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIW-a-z.272.4.2018
wartość:
termin składania ofert: 8 sierpnia 2018  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "INSTAL-BUD" Waldemar Stelmach, Krzyżanowice 174, 27-100 Iłża. 

zamówienie na:

Dostawa odczynników chemicznych i wzorców certyfikowanych do analiz laboratoryjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – 18 części

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIW-a-z.272.3.2018
wartość:
termin składania ofert: 27 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: Część I - Odczynniki chemiczne do analiz - IDALIA Ireneusz Wolak Sp. J., ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom. Część II - Odczynniki chemiczne - specjalistyczne - HURT-CHEM Piotr Bartocha, Duchnice, ul. Boczna 10, 05-850 Ozorów Mazowiecki. Część III - Odczynniki chemiczne HPLC - - S. WITKO Sławomir Witkowski, ul. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź. Część IV - Odczynniki chemiczne do analiz laboratoryjnych - MERCK Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa. Część V - Odczynniki chemiczne do badań GMO - BIONOVO Aneta Kulig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica. Część VI - Wzorce certyfikowane do analiz laboratoryjnych - - LGC Standards Sp. z o.o., Ul. Marii Konopnickiej 1, Dziekanów Leśny 1, 05-092 Łomianki. Część VII - Odczynniki chemiczne do diagnostyki wścieklizny i toksoplazmozy - unieważnione. Część VIII - Odczynniki chemiczne do metodyki z wykorzystaniem aparatu Applied Biosystems 7500 FAST Time PCR - Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Część IX - Oligonukleotypy do badań molekularnych - Oferta nr 2 - GENOMED S.A., ul. Ponczowa 12, 02-971 Warszawa. Część X -Odczynniki do hodowli komórkowych - IMMUNIQ Beata Solon-Gogol, ul. Sąsiedzka 1, 44-240 Żory. Część XI - Kolumienki do oczyszczania próbek metodą SPE - ANCHEM Sp. z o.o. sp. k., ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa. Część XII - Mieszaniny standardów chemicznych - unieważnione. Część XIII - Mieszaniny wzorców do kalibracji - ANCHEM Sp. z o.o. sp. k., ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa. Część XIV - Zestaw do ekstrakcji (QuChWRS) - ANCHEM Sp. z o.o. sp. k., ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa. Część XV - Koklumny i kolumienki chromatograficzne - „SHIM-POL A.M. Borzymowski”, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin k. Warszawy. Część XVI - Kolumny chromatograficzne do analiz pestycydów - „SHIM-POL A.M. Borzymowski”, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin k. Warszawy. Część XVII -Kolumny do oznaczania chromatograficznych leków przeciwrobaczych - ANCHEM Sp. z o.o. sp. k., ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa. Część XVIII - Zestaw do analizy GMO - unieważnione. 

zamówienie na:

Dostawa testów do diagnostyki w systemach zamkniętych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – 2 części

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIW-a-z.272.2.2018
wartość:
termin składania ofert: 13 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: Części I - Testy potwierdzające obecność drobnoustrojów w systemie VITEK2: bioMerieux Polska Sp. z o.o., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, Części II - Testy płytkowe do systemu MicronautP: Biomedica Poland Sp. z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno 

zamówienie na:

Dostawa podłoży mikrobiologicznych i testów do diagnostyki w systemach zamkniętych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – 4 części

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIW-a-z.272.1.2018
wartość:
termin składania ofert: 29 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Części I - Podłoża mikrobiologiczne - Argenta Sp. z o.o. Sp. k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań. Części II - Testy potwierdzające obecność drobnoustrojów w systemie VITEK2 - unieważnione. Części III - Testy do systemu BaxQ7 - Argenta Sp. z o.o. Sp. k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań. Części IV - Testy płytkowe do systemu Micronaut - unieważnione. 

Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij