Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)



zamówienie na:

Dostawa buforów i odczynników do badań molekularnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku - 2 części

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: 2022/BZP 00300434/01
wartość:
termin składania ofert: 22 sierpnia 2022  09:00

zamówienie na:

Modernizacja (przebudowa) budynku laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 249 - etap II

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: 2022/BZP 00294974/01
wartość:
termin składania ofert: 23 sierpnia 2022  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)