zamówienie na:

Modernizacja (przebudowa) budynku laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 249 - etap II

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: 2022/BZP 00294974/01
wartość:
termin składania ofert: 23 sierpnia 2022  09:00
Tytuł/nazwa postępowania
Modernizacja (przebudowa) budynku laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 249 - etap II

Identyfikator postępowania:
8d2bb2c3-a780-4db1-bac7-08b4a722bf0a

Tryb:
Tryb podstawowy, wariant 1

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny:
2022/BZP 00294974/01

Adres strony WWW postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8d2bb2c3-a780-4db1-bac7-08b4a722bf0aInformacja dotycząca przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej: 

1. W celu zapoznania się z miejscem objętym przedmiotem zamówienia, Zamawiający organizuje wizję lokalną w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy ul. Kartuskiej 249 w Gdańsku, w dniu 11.08.2022 r. o godzinie 10:00. Przedstawiciel Zamawiającego będzie czekał na Wykonawców przed głównym wejściem do budynku. 

2. Zamawiający informuje, iż do złożenia oferty udział w wizji lokalnej jest obligatoryjny, Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 226 ust. 1 Pzp odrzuci ofertę, która zostanie złożona bez odbycia wizji lokalnej.

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Łukiewska-Stojek
Opublikował: Kamil Jankowski (8 sierpnia 2022, 08:05:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 249