zamówienie na:

Dostawa materiałów jednorazowych i zużywalnych, szkła laboratoryjnego oraz jednorazowej odzieży ochronnej dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku - 13 części

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIW-a-z.272.16.2020
wartość:
termin składania ofert: 13 listopada 2020  09:00
wynik postępowania: Dostawa materiałów jednorazowych i zużywalnych, szkła laboratoryjnego oraz jednorazowej odzieży ochronnej dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku - 13 części: Części I - Dostawa narzędzi sekcyjnych i innych przyrządów drobnych używanych w diagnostyce chorób zakaźnych - Alenem Grupa Sp. z o. o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń; Części II - Dostawa jednorazowej odzieży ochronnej i zabezpieczającej do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt - J. Chodacki, A. Misztal „Medica" Sp. J. ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lublin; Części III - Dostawa końcówek jednorazowych do pipet używanych w diagnostyce chorób zakaźnych zwierząt - VWR International Sp. z o. o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk; Części IV - Dostawa materiałów drobnych jednorazowych do analiz oraz badań laboratoryjnych - Alchem Grupa Sp. z o. o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń; Części V - Dostawa materiałów pomocniczych jednorazowych do analiz oraz badań laboratoryjnych - Alchem Grupa Sp. z o. o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń; Części VI - Dostawa ez, płytek i głaszczek używanych do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt - Alchem Grupa Sp. z o. o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń; Części VII - Dostawa szkła laboratoryjnego, w tym klasy A, używanego do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt - Alchem Grupa Sp. z 0.0., ul. Polna 21,87-100 Toruń; Części VIII - Dostawa filtrów wirówkowych - VWR International Sp. z o. o., ul. Limbowa 5,80-175 Gdańsk; Części IX - Dostawa filtrów strzykawkowych - Th. Geyer Polska Sp. z o. o., ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa; Części X - Dostawa materiałów zużywalnych do analiz chromatograficznych - ANCHEM PLUS Mariusz Malczewski, Ul. Bora-Komorowskiego 56/U10, 03-982 Warszawa; Części XI - Dostawa materiałów zużywalnych dodatkowych do diagnostyki chorób zakaźnych - Th. Geyer Polska Sp. z o. o., ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa; Części XII -- Dostawa jednorazowych rękawic ochronnych używanych do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt - P. W. Eurodis Jolanta Pinet, ul. Poznańska 16-18, 89-203 Zamość k/Bydgoszczy; Części XIII - Dostawa materiałów jednorazowych do aparatu Applied Biosystems 7500 FAST Real Time PCR - Life Technologies Sp. z o. o., ul. Bonifraterska 17, 02-203 Warszawa;  
Dostawa materiałów jednorazowych i zużywalnych, szkła laboratoryjnego oraz jednorazowej odzieży ochronnej dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku - 13 części:

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Łukiewska-Stojek
Opublikował: Kamil Jankowski (6 października 2020, 12:52:43)

Ostatnia zmiana: Kamil Jankowski (19 listopada 2020, 15:01:46)
Zmieniono: informacja o wynikach postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 727