zamówienie na:

Dostawa testów Elisa do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFv) dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIW-a-z.272.10.2020
wartość:
termin składania ofert: 21 lipca 2020  09:00
wynik postępowania: BHT ,,ANIMAL TRADE'' Sp. z o.o., ul. Wyczółki 75, 02-820 Warszawa.