zamówienie na:

Dostawa odczynników chemicznych do analiz laboratoryjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – 11 części

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIW-a-z.272.12.2019
wartość:
termin składania ofert: 18 września 2019  09:00
wynik postępowania: Część I - Dostawa odczynników chemicznych do analiz laboratoryjnych: Przedsiębiorstwo Handlowe "VINC" Andrzej Jurkiewicz, ul. Nowodworcowa 11, 81-581 Gdynia; Cześć II - Dostawa odczynników chemicznych do badania GMO: Przedsiębiorstwo Handlowe "VINC" Andrzej Jurkiewicz, ul. Nowodworcowa 11, 81-581 Gdynia; Cześć III - Dostawa odczynników do diagnostyki wścieklizny: Nie została złożona żadna oferta. Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p. ; Cześć IV - Dostawa odczynników chemicznych do metody z wykorzystaniem aparatu Appled Biosystem 7500 FAST Real Time PCR: BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica; Cześć V - Dostawa zestawów do ekstrakcji: "SHIM-POL A.M.BORZYMKOWSKI" Sp. J.,ul Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin; Cześć VI - Dostawa oligonukleotydów do badań molekularnych: Genomed S. A., ul. Ponczowa 12, 02-971 Warszawa; Cześć VII - Dostawa kolumienek do odczyszczania próbek metodą SPE: "SHIM-POL A.M.BORZYMKOWSKI" Sp. J.,ul Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin; Cześć VIII - Dostawa mieszanin standardów chemicznych: Nie została złożona żadna oferta. Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p. ; Cześć IX - Dostawa kolumn i kolumienek chromatograficznych: "SHIM-POL A.M.BORZYMKOWSKI" Sp. J.,ul Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin, została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w Rozdziale 4, ust. 2 SIWZ określił, że termin dostawy nie może być dłuższy niż 15 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia. Wykonawca w ofercie zaoferował 20 - dniowy termin dostawy przedmiotu zamówienia. Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p. ; Cześć X - Dostawa kolumn chromatograficznych do analiz pestycydów: BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica; Cześć XI - Dostawa zestawów do analiz GMO: NOACK POLEN Sp. z o.o., ul. Poloneza 93, 02-826 Warszawa  
Dostawa odczynników chemicznych do analiz laboratoryjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – 11 części:

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Łukiewska-Stojek
Opublikował: Kamil Jankowski (10 września 2019, 14:03:09)

Ostatnia zmiana: Kamil Jankowski (19 września 2019, 14:22:36)
Zmieniono: Informacja o wynikach postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 279