Ogłoszenia o naborze do pracy aktualne z 2022 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 7 (z 7)stanowisko:

Inspektor Weterynaryjny Do spraw: ochrony zdrowia zwierząt Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
termin składania dokumentów: 31 maja 2022  23:59

stanowisko:

Asystent w Pracowni Mikrobiologii Zakaźnej

miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
termin składania dokumentów: 31 maja 2022  23:59

stanowisko:

Laborant w Pracowni Mikrobiologii Żywności i Pasz

miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
termin składania dokumentów: 23 maja 2022  23:59

stanowisko:

inspektor weterynaryjny ds. ochrony zdrowia zwierząt

miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
termin składania dokumentów: 23 maja 2022  23:59

stanowisko:

Asystent w Pracowni Badań Wirusologicznych

miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
termin składania dokumentów: 23 maja 2022  23:59

stanowisko:

Asystent w Pracowni Badań Molekularnych Żywności i Pasz

miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
termin składania dokumentów: 23 maja 2022  23:59

stanowisko:

Asystent Pracownia Patologii

miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
termin składania dokumentów: 23 maja 2022  23:59

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 7 (z 7)