Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2019

stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z/s w Miastku
termin składania dokumentów: 24 czerwca 2019  23:59Ogłoszenie o naborze NR 49113 z dnia 11.06.2019 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z/s w Miastku 

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
inspektor weterynaryjny
do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt
Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

WYMIAR ETATU: 1
STANOWISKA: 1
DODATKOWE: Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
MIASTKO 

ADRES URZĘDU:
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W BYTOWIE Z SIEDZIBĄ W MIASTKU 
UL. SZKOLNA 1 
77-200 MIASTKO


WARUNKI PRACY
 - Praca administracyjna w siedzibie Inspektoratu 
 - Czynności kontrolne w podmiotach nadzorowanych na terenie powiatu bytowskiego 
 - Wyjazdy służbowe (kontrole, szkolenia, narady) poza teren powiatu, 
 - Narzędzia i materiały: komputery, drukarki , kserokopiarki, urządzenia pomiarowe do kontroli środowiska 
 - Pomieszczenia biurowe: I piętro bez wind i podjazdów

ZAKRES ZADAŃ
 - Nadzór nad monitoringiem i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 - Nadzór nad lekarzami wyznaczonymi do monitoringu i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 - Pobieranie prób monitoringowych
 - Prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości
 - Przygotowanie projektów dokumentów w ramach postępowania administracyjnego oraz zaleceń pokontrolnych
 - Prowadzenie dokumentacji związanej z nadzorem

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 - Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 - prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 - Znajomość obsługi komputera
 - Posiadanie samochodowego prawa jazdy
 - Uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)
 - Posiadanie obywatelstwa polskiego
 - Korzystanie z pełni praw publicznych
 - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 - CV i list motywacyjny
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 - Kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 - Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach
 - Ewentualne kopie świadectw pracy
 - Kopia prawa jazdy i dowodu osobistego
 - Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 - Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 - Dokumenty należy złożyć do: 24.06.2019
 - Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 - Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku 
77-200 Miastko 
ul. Szkolna 1

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 - Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku, 77-200 Miastko, ul. Szkolna 1 tel. 59 857 2805/ 59 857 2006; e-mail: piwbyto@gdansk.wiw.gov.pl
 - Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: iod@gdansk.wiw.gov.pl; tel. 58 300 39 61
 - Cel przetwarzania danych: 
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 - Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku
 - Okres przechowywania danych: 
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 - Uprawnienia:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 - Podstawa prawna przetwarzania danych: 
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
- art. 221Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 - Informacje o wymogu podania danych: 
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 - Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dodatkowe informacje można uzyskać: 
- tel. 59, 857 2805, 59 857 2006, 661 604 257 
- e-mail: piwbyto@gdansk.wiw.gov.pl


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (11 czerwca 2019)
Opublikował: Kamil Jankowski (12 czerwca 2019, 09:38:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 138

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij