Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2019

uzasadnienie wyboru: Nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (5 kwietnia 2019)
Wprowadził: Kamil Jankowski (5 kwietnia 2019, 14:25:58)stanowisko:

Inspektor Weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim
termin składania dokumentów: 3 kwietnia 2019  23:59Ogłoszenie o naborze nr 45032 z dnia 23.03.2019 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim

Kierownik poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
inspektor weterynaryjny
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1


Miejsce wykonywania pracy:
Pruszcz Gdański

Adres urzędu:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii z/s w Pruszczu Gdańskim
Ul. Wojska Polskiego 16,
83-000 Pruszcz Gdański


WARUNKI PRACY

- praca administracyjna w siedzibie urzędu
- czynności kontrolne w podmiotach nadzorowanych na terenie powiatu
- wyjazdy służbowe
- biuro znajduję się na parterze
- praca przy komputerze

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie zadań IW określonych ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa żywności
 • nadzór i koordynowanie badań monitoringowych
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości
 • prowadzenie postępowań administracyjno-egzekucyjnych
 • nadzór nad wykonywaniem czynności przez osoby wyznaczone
 • • Kontrola nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych podmiotów wytwarzających, przechowujących, wprowadzających do obrotu i transportujących żywność pochodzenia zwierzęcego oraz jakością zdrowotną mięsa i produktów mięsnych
 • Kontrola nad eksportem, importem oraz handlem produktami pochodzenia zwierzęcego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych i kpa
 • prawo jazdy kat.B
 • znajomość obsługi komputera
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym
 • udokumentowane ukończone szkolenia, kursy związane z tematyką weterynaryjną
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu
 • kopia prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach
 • ewentualne kopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 03.04.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii z/s w Pruszczu Gdańskim
  Ul. Wojska Polskiego 16,
  83-000 Pruszcz Gdański

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16 tel.58/692-07-06
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@gdansk.wiw.gov.pl (58) 300-39-61 ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii z/s w Pruszczu Gdańskim (komórka kadrowa, księgowość), Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Ofert osób nie zakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (23 marca 2019)
Opublikował: Wojciech Zalewski (23 marca 2019, 22:15:23)

Ostatnia zmiana: Kamil Jankowski (5 kwietnia 2019, 14:25:58)
Zmieniono: wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 315

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij