Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2019

stanowisko:

informatyk

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z/s w Miastku
termin składania dokumentów: 5 marca 2019  23:59Ogłoszenie o naborze NR 43126 z dnia 20.02.2019 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z/s w Miastku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
informatyk
Zespół administracyjny

WYMIAR ETATU: 1/4
STANOWISKA: 1 
DODATKOWE: Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami, Zastępstwo

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
MIASTKO 

ADRES URZĘDU:
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W BYTOWIE Z SIEDZIBĄ W MIASTKU 
UL. SZKOLNA 1 
77-200 MIASTKO


WARUNKI PRACY
 - Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku, 
 - Praca przy komputerze do 2 godzin dziennie, 
 - Budynek dwupoziomowy nie przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku 
inwalidzkim oraz osób mających problem z poruszaniem się po schodach, brak windy, 
 - Zagrożenie korupcją.

ZAKRES ZADAŃ
 - Administrowanie serwerami i siecią komputerową w celu zapewnienia sprawnego działania wszystkich urządzeń i baz danych.
 - Ochrona danych w systemach informatycznych przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją lub zniszczeniem, w celu zabezpieczenia przed utratą danych
 - Bieżące utrzymywanie, konserwacja oraz naprawa sprzętu komputerowego oraz instalacja oprogramowania systemowego i użytkowego w celu zapewnienia ciągłości pracy.
 - Nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania w celu prawidłowego i bezpiecznego korzystania ze sprzętu informatycznego, przestrzegania legalności używanego oprogramowania
 - Archiwizowanie kluczowych danych oraz zabezpieczanie i przechowywanie nośników z kopiami danych
 - Analiza potrzeb Inspektoratu w zakresie sprzętu i systemów informatycznych w celu realizacji dostaw i napraw oraz prowadzenia ewidencji sprzętu i oprogramowania
 - Zarządzanie serwisami internetowymi i aktualizacja ich treści (strona główna i biuletyn informacji publicznej) w celu udostępniania aktualnych i rzetelnych informacji.
 - Inicjowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu obsługi sprzętu oraz użytkowanych systemów informatycznych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 - Wykształcenie: średnie w zakresie informatyki
 - Posiadanie obywatelstwa polskiego
 - Korzystanie z pełni praw publicznych
 - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 - Posiadanie obywatelstwa polskiego
 - Korzystanie z pełni praw publicznych
 - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 - CV
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 - Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 - Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 - Dokumenty należy złożyć do: 05.03.2019
 - Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 - Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku 
ul. Szkolna 1 
77-200 Miastko

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 - Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku, ul. Szkolna 1, 77-200 Miastko, tel. 59 857 2006/ 59 857 2805; e-mail piwbyto@gdansk.wiw.gov.pl
 - Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@gdansk.wiw.gov.pl, tel 58 300 39 61; listownie Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku, ul. Na Stoku 50, 80-985 Gdańsk
 - Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 - Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku, komórka kadrowa
 - Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 - Uprawnienia:
- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 - Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 - Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty winny być opatrzone własnoręcznym podpisem. 
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne" oraz "dokumenty i oświadczenia dodatkowe". W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się te oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia własnoręcznie podpisane. 
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. 
Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 661 604 257


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (20 lutego 2019)
Opublikował: Kamil Jankowski (21 lutego 2019, 12:42:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 175

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij