Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2019

wybrany kandydat: Dominika Łukowska, Somonino 
uzasadnienie wyboru: Nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki/kandydata


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (8 kwietnia 2019)
Wprowadził: Kamil Jankowski (8 kwietnia 2019, 08:39:14)stanowisko:

referent do spraw: ds. administracyjno-księgowych zespół ds. finansowo-księgowych

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
termin składania dokumentów: 25 lutego 2019  23:59Ogłoszenie o naborze NR 42925 z dnia 15.02.2019 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
referent
do spraw: ds. administracyjno-księgowych
zespół ds. finansowo-księgowych

WYMIAR ETATU: 1
STANOWISKA: 1 
DODATKOWE: Zastępstwo

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
KARTUZY 

ADRES URZĘDU:
83-300 KARTUZY, 
UL. SŁONECZNA 1


WARUNKI PRACY
 - praca w siedzibie

ZAKRES ZADAŃ
 - ewidencjonowanie i przechowywanie akt osobowych oraz obowiązującej dokumentacji i ewidencji księgowej,
 - wystawianie fv, monitorowanie i egzekwowanie realizacji dochodów budżetowych,
 - prowadzenie kancelarii, przygotowywanie i wysyłanie korespondencji,
 - przygotowywanie dokumentów i prowadzenie rejestru dochodów jednostki budżetowej, zaangażowania,
 - rozliczanie i prowadzenie ewidencji środków trwałych , ewidencji ilościowo-wartościowej oraz ilościowej majątku PIW,
 - rozliczanie wyjazdów służbowych,
 - ewidencja , sprawdzanie i wydawanie druków ścisłego zarachowania,
 - przygotowanie i rozliczanie inwentaryzacji składników majątku,
 - wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez przełożonych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 - Wykształcenie: średnie ekonomiczne lub administracja
 - staż pracy :
 - prawo jazdy kat B
 - znajomość programów księgowych Symfonia
 - biegła obsługa komputera
 - Posiadanie obywatelstwa polskiego
 - Korzystanie z pełni praw publicznych
 - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
 - Wykształcenie: średnie
 - staż pracy:
 - komunikatywność
 - dyspozycyjność
 - umiejętność pracy w zespole

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 - CV i list motywacyjny
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 - Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 - Dokumenty należy złożyć do: 25.02.2019
 - Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 - Miejsce składania dokumentów:
83-300 Kartuzy 
ul. Słoneczna 1 

z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej- Referent"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 - Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
 - Kontakt do inspektora ochrony danych: 58 681 10 15
 - Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 - Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
 - Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 - Uprawnienia:
- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 - Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 - Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

praca na zastępstwo

Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (15 lutego 2019)
Opublikował: Kamil Jankowski (15 lutego 2019, 07:51:47)

Ostatnia zmiana: Kamil Jankowski (8 kwietnia 2019, 08:39:14)
Zmieniono: Wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 317

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij