Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2019

stanowisko:

Informatyk

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie
termin składania dokumentów: 22 lutego 2019  23:59Ogłoszenie o naborze nr 42700 z dnia 12.02.2019 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
informatyk
Zespół ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

Wymiar etatu: 1/3
Stanowiska: 1


Miejsce wykonywania pracy:

Tczew

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie ul. 30 Stycznia 29 83-110 TczewWARUNKI PRACY

Praca w siedzibie Inspektoratu.
Udział w szkoleniach i naradach.
Praca przy komputerze.
Wejście do budynku po pięciu stopniach - brak windy.
Łazienki nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Administrowanie systemem informatycznym opartym na aktualnym systemie operacyjnym oraz systemami łączności i ochrony obiektów Inspektoratu
 • Instalacja i konfiguracja komputerów, drukarek i aktywnych urządzeń sieci komputerowej.
 • Instruktaż i pomoc użytkownikom w zakresie eksploatacji sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego.
 • Administrowanie i zarządzanie serwerem pocztowym.
 • Administrowanie systemem antywirusowym.
 • Stały nadzór techniczny nad sprzętem komputerowym.
 • Archiwizacja danych komputerowych na nośnikach magnetycznych i magnetooptycznych.
 • Instalowanie i konfigurowanie oprogramowania systemowego, sieciowego i użytkowego.
 • Nadzór nad polityką bezpieczeństwa w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Tczewie
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych
 • Prowadzenie ewidencji składników majątkowych oraz inwentaryzacji środków trwałych przy pomocy specjalnych programów komputerowych
 • Pośrednictwo w zakupie sprzętu oraz wyposażenia IT
 • Obsługa zamówień publicznych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie informatyczne lub pokrewne
 • biegła znajomość obsługi komputera
 • praktyczna znajomość Prawa zamówień publicznych
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe informatyczne bądź pokrewne

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 22.02.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie,
  ul. 30 Stycznia 29,
  83-110 Tczew

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii 30 Stycznia 29 83-110 Tczew
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@gdansk.wiw.gov.pl. Na Stoku 50 w Gdańsku
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: WIW Gdański, PIW Tczew
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Aby CV było rozpatrzone należy zawrzeć klauzulę o następującej treści:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji.


Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Ofert osób nie zakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 3 miesięcy od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.


Przy podjęciu pracy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Tczewie istnieje możliwość wynajęcia mieszkania służbowego.

WZORY OŚWIADCZEŃ:


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (12 lutego 2019)
Opublikował: Wojciech Zalewski (12 lutego 2019, 20:22:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 149

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij