Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2019

stanowisko:

informatyk

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie
termin składania dokumentów: 21 lutego 2019  23:59Ogłoszenie o naborze NR 42519 z dnia 11.02.2019 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
informatyk
Zespół ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

WYMIAR ETATU: 1/3
STANOWISKA: 1 
DODATKOWE: Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
TCZEW 

ADRES URZĘDU:
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W TCZEWIE 
UL. 30 STYCZNIA 29 
83-110 TCZEW


WARUNKI PRACY
 - Praca w siedzibie Inspektoratu. 
 - Udział w szkoleniach i naradach. 
 - Praca przy komputerze. 
 - Wejście do budynku po pięciu stopniach - brak windy. 
 - Łazienki nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ
 - Administrowanie systemem informatycznym opartym na aktualnym systemie operacyjnym oraz systemami łączności i ochrony obiektów Inspektoratu
 - Instalacja i konfiguracja komputerów, drukarek i aktywnych urządzeń sieci komputerowej.
 - Instruktaż i pomoc użytkownikom w zakresie eksploatacji sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego.
 - Administrowanie i zarządzanie serwerem pocztowym.
 - Administrowanie systemem antywirusowym.
 - Stały nadzór techniczny nad sprzętem komputerowym.
 - Archiwizacja danych komputerowych na nośnikach magnetycznych i magnetooptycznych.
 - Instalowanie i konfigurowanie oprogramowania systemowego, sieciowego i użytkowego.
 - Nadzór nad polityką bezpieczeństwa w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Tczewie
 - Prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych
 - Prowadzenie ewidencji składników majątkowych oraz inwentaryzacji środków trwałych przy pomocy specjalnych programów komputerowych
 - Pośrednictwo w zakupie sprzętu oraz wyposażenia IT
 - Obsługa zamówień publicznych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 - Wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne
 - biegła znajomość obsługi komputera
 - praktyczna znajomość Prawa zamówień publicznych
 - znajomość ustawy o finansach publicznych
 - Posiadanie obywatelstwa polskiego
 - Korzystanie z pełni praw publicznych
 - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 - CV i list motywacyjny
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 - Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 - Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 - Dokumenty należy złożyć do: 21.02.2019
 - Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 - Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie, 
ul. 30 Stycznia 29, 
83-110 Tczew

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 - Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii, ul. 30 Stycznia 29, 83-110 Tczew tel: 58 531-15-53
 - Kontakt do inspektora ochrony danych: email: iod@gdansk.wiw.gov.pl , tel(58) 300-39-61, adres: Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk
 - Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 - Informacje o odbiorcach danych: PIW Tczew, WIW Gdańsk
 - Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 - Uprawnienia:
- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 - Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 - Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Aby CV było rozpatrzone należy zawrzeć klauzulę o następującej treści: 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji. 

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 
Ofert osób nie zakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 3 miesięcy od zakończenia postępowania rekrutacyjnego. 

Przy podjęciu pracy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Tczewie istnieje możliwość wynajęcia mieszkania służbowego.

WZORY OŚWIADCZEŃ:
 - Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (11 lutego 2019)
Opublikował: Kamil Jankowski (11 lutego 2019, 09:20:50)

Ostatnia zmiana: Kamil Jankowski (11 lutego 2019, 15:29:26)
Zmieniono: Unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 77

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij