Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2019

uzasadnienie wyboru: Nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (5 kwietnia 2019)
Wprowadził: Kamil Jankowski (5 kwietnia 2019, 14:27:41)stanowisko:

kierownik zespołu do spraw: administracyjnych Zespół ds. administracyjnych

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim
termin składania dokumentów: 18 lutego 2019  23:59Ogłoszenie o naborze NR 42316 z dnia 06.02.2019 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
kierownik zespołu
do spraw: administracyjnych
Zespół ds. administracyjnych

WYMIAR ETATU: 1
STANOWISKA: 1 
DODATKOWE: Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
PRUSZCZ GDAŃSKI 

PRUSZCZ GDAŃSKI ORAZ BIURO W GDAŃSKU NA UL.KARTUSKIEJ 249
 

ADRES URZĘDU:
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII Z/S W PRUSZCZU GDAŃSKIM 
UL. WOJSKA POLSKIEGO 16, 
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI


WARUNKI PRACY
 - praca administracyjna w siedzibach urzędu 
 - praca przy komputerze 
 - biuro w Pruszczu Gd. znajduję się na parterze 
 - biuro w Gdańsku znajduję się na 1 p., bez windy 
 - wyjazdy służbowe

ZAKRES ZADAŃ
 - administrowanie obiektami i majątkiem ruchomym
 - nadzór i zarządzanie zespołem ds. administracji
 - prowadzenie ewidencji składników majątkowych oraz inwentaryzacji środków trwałych przy pomocy specjalnych programów komputerowych
 - sporządzanie umów oraz realizacja zakupu materiałów i usług
 - opracowanie planów w zakresie inwestycji remontów i konserwacji
 - prowadzenie rejestru umów zawieranych przez PLW z zakresu spraw administ.-gospod. oraz ścisła współpraca z Główną Księgową w tym zakresie
 - prowadzenie i kontrolowanie drobnych prac remontowych, napraw , konserwacji pomieszczeń i urządzeń biurowych
 - przestrzeganie terminów przeglądów technicznych oraz właściwe dokumentowanie eksploatacji urządzeń zgodnie z przepisami i normami
 - nadzór nad wykonywanymi robotami i merytoryczne rozliczanie rachunków za wykonaną pracę przez firmy zewn.
 - udział w komisjach odbioru robót oraz prowadzenie w tym zakresie właściwej dokumentacji
 - zapewnienie wsparcia administracyjnego w obszarze IT pozostałym pracownikom firmy, nadawanie uprawnień nowym pracownikom, zakładanie kont,wprowadzanie stosownych zmian
 - pośrednictwo w zakupie sprzętu oraz wyposażenia IT

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 - Wykształcenie: wyższe administracyjne, informatyczne
 - znajomość zagadnień związanych z administrowaniem budynkiem
 - praktyczna znajomość Prawa zamówień publicznych
 - znajomość ustawy o finansach publicznych
 - znajomość obsługi komputera, programów komputerowych ( Word, Exel itp) a także umiejętność obsługi programów specjalnych
 - wysokie umiejętności komunikacyjne
 - umiejętność interpretacji przepisów prawa
 - prawo jazdy kat.B
 - znajomość jęz. angielskiego
 - znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (RODO)
 - Posiadanie obywatelstwa polskiego
 - Korzystanie z pełni praw publicznych
 - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
 - doświadczenia i umiejętności w kierowaniu zespołem, umiejętność pracy w zespole
 - zdolności interpersonalnych, organizacyjnych
 - dyspozycyjność i zaangażowanie
 - znajomość innego obcego języka mile widziana
 - umiejętność stosowania prawa w praktyce

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 - CV i list motywacyjny
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 - kopia prawa jazdy kat. B
 - Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 - Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 - kopie zaświadczeń o ukończonych kursach
 - ewentualne kopie świadectw pracy
 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 - Dokumenty należy złożyć do: 18.02.2019
 - Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 - Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii z/s w Pruszczu Gdańskim 
ul. Wojska Polskiego 16 
83-000 Pruszcz Gdański

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 - Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16 tel.58/692-07-06
 - Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@gdansk.wiw.gov.pl (58) 300-39-61 ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk
 - Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 - Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii z/s w Pruszczu Gdańskim (komórka kadrowa, księgowość) , Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
 - Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 - Uprawnienia:
- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 - Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 - Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Ofert dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego

WZORY OŚWIADCZEŃ:
 - Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (6 lutego 2019)
Opublikował: Kamil Jankowski (6 lutego 2019, 08:42:21)

Ostatnia zmiana: Kamil Jankowski (5 kwietnia 2019, 14:27:41)
Zmieniono: Wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 483

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij