Komunikat dla podmiotów prowadzących sprzedaż wysyłkową weterynaryjnych produktów leczniczych o kategorii dostępności OTC20.12.2021

Komunikat dla podmiotów prowadzących sprzedaż wysyłkową weterynaryjnych produktów leczniczych o kategorii dostępności OTC

20.12.2021

 W dniu 3 listopada 2021 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało  rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)  2021/1904 z dnia 29 października  2021 roku w sprawie przyjęcia projektu wspólnego logo dla sprzedaży detalicznej weterynaryjnych produktów leczniczych  na  odległość.  Akt  prawny  jest  dostępny  pod  następującym  linkiem: https://eur- lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1904.

 Rozporządzenie  to  określa  wymagania techniczne oraz projekt  wspólnego  logo dla podmiotów,  które  od  dnia  28  stycznia  2022  roku  (zgodnie  z  treścią  art.  104  rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego  i Rady  (UE)  2019/6  z dnia  11 grudnia  2018 r.  w sprawie  weterynaryjnych produktów  leczniczych  i uchylające  dyrektywę  2001/82/WE) zamierzają  prowadzić  sprzedaż detaliczną na odległość weterynaryjnych produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza weterynarii  (OTC).

 Logo spełniające  wymagania  określone  w  rozporządzeniu,  znajdujące  się  na  stronie internetowej  każdego  podmiotu  uprawnionego  do  prowadzenia  sprzedaży  internetowej weterynaryjnych produktów leczniczych ma  umożliwiać  identyfikację tych podmiotów. Powinno zawierać hiperłącze do znajdującego się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii wykazu  sprzedawców  detalicznych  uprawnionych do  oferowania  weterynaryjnych  produktów leczniczych na odległość.

 Po  dniu  28 stycznia 2022 roku każda działalność polegająca na prowadzeniu sprzedaży wysyłkowej weterynaryjnych produktów leczniczych o kategorii dostępności OTC bez odpowiednio funkcjonującej strony internetowej będzie uważana za nielegalną.

 Przedsiębiorcy mogą prowadzić obrót  detaliczny  produktami  leczniczymi  weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza (OTC) poza zakładami leczniczymi dla zwierząt, po  dokonaniu odpowiedniego zgłoszenia wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii.

Informacja w sprawie wspólnego logo (230kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Iwona Wasilewska (20 grudnia 2021)
Opublikował: Wojciech Zalewski (28 grudnia 2021, 16:21:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 110