Grypa ptaków- powiat kartuski działania Inspekcji Weterynaryjnej. 12.03.2021

Grypa ptaków- powiat kartuski działania Inspekcji Weterynaryjnej.

12.03.2021

Grypa ptaków - powiat kartuski

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 5 marca br. w gospodarstwie na terenie powiatu kartuskiego inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kartuzach przeprowadzili dochodzenie epizootyczne w związku z podejrzeniem wystąpienia grypy ptaków. Pobrane próby w tym dniu przekazano do Państwowego Instytutu Badawczego Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach.

Stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa grypy ptaków podtypu H5N8.

W dniu 6 marca br.  w związku z otrzymanym wynikiem inspektorzy PIW Kartuzy przeprowadzili w ognisku dalsze czynności. Na miejscu ustalono, że wszystkie sztuki drobiu padły (łącznie 44 sztuki). Zwłoki zwierząt oraz zebranych 20 jaj umieszczono w oznakowanym pojemniku z przeznaczeniem do utylizacji, z zastosowaniem środka dezynfekcyjnego. Materiał kat. 1 zabezpieczono plombą weterynaryjną.  Bramę wejściową oznakowano tablicą informacyjną – UWAGA- Wysoce Zjadliwa Grypa ptaków- ognisko choroby. Przeprowadzono bieżąca dezynfekcję.

W dniu 8 marca br. przeprowadzono kontrole bioasekuracji wraz z badaniem klinicznym drobiu (jeśli był utrzymywany),  w gospodarstwach sąsiadujących z ogniskiem. Ustalono, że w pobliżu znajdują się tylko hodowle przyzagrodowe.

W ognisku usunięto grzędy i gniazda drewniane a następnie spalono je w obecności straży pożarnej.

Obornik uprzątnięto i zakompostowano pod urzędowym nadzorem.

Transport uprawniony do przewozu materiału zakaźnego odebrał przygotowany ładunek (martwy drób i jajka) . Transport został zaopatrzony w dokument handlowy i protokół przekazania materiału do unieszkodliwienia.

W gospodarstwie przeprowadzono wstępną dezynfekcję.

Do Wojewody Pomorskiego skierowano wniosek o wydanie rozporządzenia w sprawie określenia obszarów zapowietrzonych i zagrożonych wokół ogniska HPAI w powiecie kartuskim.

Ze względu na kolejne pozytywne wyniki badań laboratoryjnych stwierdzających wirusa H5N8 u martwych dzikich ptaków znajdowanych na terenie województwa pomorskiego, tym razem na terenie powiatu nowodworskiego oraz malborskiego, zostaną powiększone obszary zagrożenia grypą ptaków  o powiaty nowodworski, malborski i gdański ziemski oraz obejmą dodatkowo całe powiaty: kartuski, pucki, wejherowski i jak dotychczas Miasta Gdańska, Sopotu i Gdyni. Rozporządzenie zostanie opublikowanie niezwłocznie po przeprowadzeniu wszystkich procedur.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Arendt (12 marca 2021)
Opublikował: Wojciech Zalewski (16 marca 2021, 10:29:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 53