Grypa ptaków, sytuacja epizootyczna- aktualizacja02.03.2021

Grypa ptaków, sytuacja epizootyczna- aktualizacja

02.03.2021

 

Grypa ptaków u ptaków dzikich – aktualna sytuacja epizootyczna w woj. pomorskim na podstawie monitorowania u padłych ptaków (stan na dzień 2 marca 2021 roku).

Próbki są kierowane do badań w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach, które jest laboratorium referencyjnym w Polsce.

W 2021r. do dnia 01.03.2021r. na terenie woj. pomorskiego potwierdzono łącznie 13 przypadków grypy ptaków H5N8 u ptaków dzikich. Poniżej zamieszczono wykaz badań w prowadzonym monitoringu.

Rejon  Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej:

 1. Pięć łabędzi niemych znalezionych w Jastarni, powiat pucki. Wynik ujemny z 09 lutego 2021 r.
 2. Trzy łabędzie nieme znalezione na plaży w Swarzewie, powiat pucki. Wynik dodatni z 12 lutego 2021 r.
 3. Trzy łabędzie znalezione na plaży w Chałupach, powiat pucki. Wynik ujemny z 12 lutego 2021 r.
 4. Jeden łabędź znaleziony na działce rolnej w Pucku – Rozgard. Wynik dodatni z 19 lutego 2021 r.
 5. Jeden łabędź znaleziony we Władysławowie. Wynik dodatni z 19 lutego 2021 r.
 6. Dziesięć łabędzi niemych znalezionych Gdańsku – Przegalina śluza południowa. Wynik dodatni z 19 lutego 2021 r.
 7. Jeden łabędź znaleziony w Osłoninie – rezerwat „Beka” Wynik dodatni z dnia 26 lutego 2021 r.
 8. Jeden łabędź znaleziony w porcie w Pucku -  Wynik dodatni z dnia 26 lutego 2021 r.
 9. Jeden łabędź znaleziony we Władysławie -  Wynik ujemny z dnia 26 lutego 2021 r.
 10. Jeden łabędź znaleziony w Jastarni -  Wynik ujemny z dnia 26 lutego 2021 r.
 11. Jeden łabędź znaleziony w porcie jachtowym/molo/ w Sopocie  - Wynik dodatni z dnia 26 lutego 2021 r.
 12. Jeden kormoran znaleziony w porcie jachtowym/molo/ w Sopocie Wynik dodatni z dnia 26 lutego 2021 r.
 13. Jedna łyska  znaleziona na plaży w Gdyni Śródmieściu -  Wynik dodatni z dnia 26 lutego 2021 r.)
 14. Trzy łabędzie  znalezione na plaży w Gdyni Śródmieściu -  Wynik ujemny z dnia 26 lutego 2021 r.
 15. Jeden łabędź znaleziony na plaży w Gdyni Redłowo -  Wynik dodatni z dnia 26 lutego 2021 r.
 16. Jeden łabędź znaleziony na plaży w Gdyni Redłowo -  Wynik ujemny z dnia 26 lutego 2021 r.
 17. Jeden kormoran znaleziony na plaży w Gdyni Oksywie -  Wynik ujemny z dnia 26 lutego 2021 r.

Władze samorządowe organizują oczyszczanie brzegu zatoki i zbieranie padłych ptaków. Martwe ptaki są kierowane do utylizacji w uprawnionych podmiotach pod nadzorem Powiatowego lekarza Weterynarii . Ze znalezionych  ptaków padłych są pobierane próbki do badań jeżeli stanowią właściwy materiał do badania. Bardzo duża ilość znalezionych zwłok ptaków to pozostałości często nie nadające się jako materiał do badań laboratoryjnych a znajdowane gatunki to głównie Łabędzie


Do dnia 01.03.2021 z pobrzeża Zatoki Puckiej służby zgłosiły podjęcie padłych ptaków w następujących liczbach:

 • z terenu gminy Władysławowo  266 sztuk
 • z terenu gminy Puck   156 sztuk.
 • z terenu gminy Kosakowo 19 szt.
 • z terenu gminy Jastarnia 15 szt
 • z terenu gminy Hel  37 szt

Łącznie: 493 szt.

Z pobrzeża Zatoki Gdańskiej zebranych zostało:

 • Sopot: 28 sztuk (łabędź niemy, mewa, gołąb, kormoran, łyska, wrona, rudzik, lodówka)
                Do badań przekazano: 2 łabędzie, 2 kormorany, 2 łyski, 1 lodówkę.
 • Gdynia:  31 sztuk ( łabędź niemy, kormoran, kawka, mewa, łyska, bażant, gołąb)
                  Do badań przekazano: 1 kormoran, łabędź 5 szt. , łyska 1 szt.
 • Gdańsk: rejon Wyspy Sobieszewskiej: 51 łabędzi, 4 kormorany i 1 czapla

Powiat wejherowski (park miejski w Wejherowie)

Przeprowadzono następujące  badania monitoringowe.

 1. Kaczka – wynik ujemny z 03 lutego 2021 r.
 2. Trzy łabędzie czarne - wynik dodatni z 10 lutego 2021 r.
 3. Cztery łabędzie czarne - wynik dodatni z 16 lutego 2021 r.
 4. Dwa łabędzie czarne - wynik dodatni z 19 lutego 2021 r.
 5. Pelikan – wynik ujemny z dnia 23 lutego 2021r.

Powiat kartuski:

 1. Padły łabędź niemy okolice jeziora Raduńskiego -  wynik badania ujemny z dnia 23. 02.2021r.

Powiat lęborski:

 1. Padły kormoran okolice Łeby -  wynik badania ujemny z dnia 26. 02.2021r.


    Powiatowi Lekarze Weterynarii Pucku, Wejherowie, Gdańsku i Gdyni nawiązali współpracę z Powiatowymi  Centrami Zarządzania Kryzysowego w zakresie strategii działań m.in.:

 • bezpiecznego zbierania i zagospodarowania zwłok martwych ptaków przez służby porządkowe samorządów
 • informowania i  udostępniania padłych ptaków Inspekcji Weterynaryjnej w celu pobrania materiału do badań  laboratoryjnych

W powiatach wejherowskim i puckim wyznaczono obszary zagrożenia gdzie wprowadzono nakazy i zakazy rozporządzeniami wydanymi przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii.

Obecnie ze względu na uzyskiwanie wyników pozytywnych grypy ptaków w kolejnych lokalizacjach Zatoki Gdańskiej procedowane jest rozporządzenie Wojewody Pomorskiego wyznaczające obszar zagrożony obejmujący Miasto Gdańsk, Miasto Gdynia, Miasto Sopot oraz część powiatu puckiego w gminach Puck, Kosakowo, Krokowa oraz w miastach Jastarnia, Puck i Władysławowo, oraz w części powiatu wejherowskiego w gminach Luzino, Szemud, Wejherowo i  Miastach Wejherowo, Reda, Rumia.


Na wymienionych obszarach:

 1. zakazuje się gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych;
 2. zakazuje się utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu,
 3. nakazuje się poić i karmić drób w zamkniętym pomieszczeniu, które uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa;
 4. zakazuje się korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu w celach związanych z hodowlą drobiu;
 5. zakazuje się pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo;
 6. zakazuje się wypuszczania drobiu w celu odnowy populacji ptaków łownych;
 7. zakazuje się utrzymywania kaczek i gęsi z innymi gatunkami drobiu;
 8. nakazuje się zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich ptaków;
 9. nakazuje się stosować w gospodarstwie obuwie i odzież ochronną przeznaczoną do pracy wyłącznie w gospodarstwie;
 10. nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do budynków, w których utrzymywany jest drób;
 11. nakazuje się powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku choroby drobiu


Występowanie grypy ptaków u drobiu:

Powiat słupski:

 • ognisko choroby HPAI stwierdzone u drobiu hodowlanego  stwierdzone w dniu 25 stycznia 2021r. w miejscowości Kwakowo  zostało zlikwidowane 29 stycznia 2021r.. Obecnie trwają perlustracje/przeglądy gospodarstw znajdujących się na terenie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego wyznaczonych w promieniu 3km i 10km od ogniska choroby. Obecnie obowiązują  nakazy i zakazy w w/w obszarach dotyczące w szczególności przemieszczania drobiu i produktów drobiowych określone w rozporządzeniu Wojewody Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2021 r.. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Powiat wejherowski:

 • Ognisko choroby grypy ptaków  stwierdzone w dniu 26 stycznia 2021r. w  gospodarstwie przyzagrodowym w  miejscowości Warzno ognisko zostało zlikwidowane  a obostrzenia związane z tym ogniskiem zostały uchylone  26 lutego 2021r.
  Ognisko choroby nie było powiązane w występowaniem grypy ptaków u łabędzi z Parku Miejskiego w Wejherowie.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Arendt (2 marca 2021)
Opublikował: Wojciech Zalewski (2 marca 2021, 16:52:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 125