Przypadek zakażenia SARS-CoV-2 u norek01.02.2021

Przypadek zakażenia SARS-CoV-2 u norek

01.02.2021

    W dniu 27 stycznia br. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach przeprowadził  kontrolę sprawdzającą na fermie gdzie utrzymywane są norki. Pobrano próby do badań od żywych zwierząt zgodnie z procedurą (wymaz z gardła lub noso-gardzieli od 20 sztuk zwierząt), które następnie zostały przekazane do Państwowego Instytutu Badawczego Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach.

W przypadku wystąpienia objawów klinicznych Inspekcja Weterynaryjna pobiera wymazy z gardła lub noso-gardzieli od co najmniej 10 sztuk chorych oraz w przypadku padnięć przeprowadza sekcję zwierząt, a do badań pobiera narządy (płuca) od 10 padłych zwierząt, a przy mniejszej liczbie padnięć – od wszystkich padłych zwierząt.

W dniu 30 stycznia br. o godz. 17.00  otrzymano z PIWet Puławy dodatni wynik w kierunku SARS-Cov-2 w czterech próbkach. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach niezwłocznie przeprowadził dochodzenie epizootyczne, w wyniku którego podjął decyzję nakazującą ubój zwierząt.

W dochodzeniu epizootycznym ustalono, że w ognisku choroby znajdowało  się  5 845 szt. norek.

    Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach podjął działania zgodne z obowiązującym prawem. Szczegółowy sposób i  tryb postępowania przy podejrzeniu i stwierdzeniu choroby oraz środki jakie należy wprowadzić w celu  jej zwalczenia, procedury czyszczenia    i odkażania, a także sposób postępowania ze zwłokami zabitych norek, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z  dnia 15 grudnia 2020 r. w  sprawie zwalczania zakażeniaSARS-CoV-2 u norek.  

Przepisy te obligują organy Inspekcji Weterynaryjnej do wprowadzania środków zwalczania choroby, w tym zabicia norek, w każdym przypadku stwierdzenia zakażeniaSARSC-CoV-2 u norek, bez względu na fakt wystąpienia mutacji wirusa lub jej braku.

Współpracujemy na bieżąco z Powiatową Inspekcją Sanitarną w zakresie przekazywania informacji w  przypadku potwierdzenia w dochodzeniu epidemiologicznym wystąpienia SARS-CoV-2 u osób chorych/zakażonych zajmujących się hodowlą lub utrzymywaniem zwierząt.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Arendt (1 lutego 2021)
Opublikował: Wojciech Zalewski (1 lutego 2021, 10:06:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 70