Przypominamy o obowiązku dokonania spisu owiec, kóz lub świń przebywających w siedzibie stada do końca br. roku23.12.2020

Przypominamy o obowiązku dokonania spisu owiec, kóz lub świń przebywających w siedzibie stada do końca br. roku

23.12.2020

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  przypomina wszystkim posiadaczom owiec, kóz lub świń o obowiązku dokonywania spisu zwierząt oznakowanych przebywających w siedzibie stada, co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później jednak niż 31 grudnia.

W przypadku owiec i kóz ich liczbę wpisuje się tylko do księgi rejestracji - spisu tych zwierząt nie dostarcza się do BP ARiMR.

Natomiast w przypadku trzody chlewnej liczbę zwierząt wpisuje się do księgi rejestracji oraz przekazuje do kierownika Biura Powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dokonania spisu.

Zachęcamy, aby spis dostarczyć do ARiMR za pomocą Portalu IRZplus.
Informacje dotyczące obsługi zgłoszeń przez Internet – Portal IRZplus znajdują się na stronie internetowej https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/obsluga-zgloszen-przez-internet-portal-irzplus.html.

Więcej informacji na temat spisu zwierząt można uzyskać na stronie internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-przypomina-o-obowiazku-dokonania-spisu-owiec-koz-lub-swin-przebywajacych-w-siedzibie-sta.html oraz w biurach powiatowych ARiMR.

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Oberda (23 grudnia 2020)
Opublikował: Wojciech Zalewski (23 grudnia 2020, 10:54:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 75